Вработување

За да ги задоволиме зголемените потреби на нашите партнери и корисници, имаме потреба од искусни колеги, како и колеги без искуство за следниве нови 20 работни места:
 
 
1.извршител: бравар-машино бравар
2.извршител: монтери изометричари-цевкар
3.извршител: заварувачи ТИГ - РЕЛ со атест
 

Вашите податоци односно CV и слика можете да ги пратите на email - monting@montingenergetika.com.mk или да го пополните следниов формулар: